Září 18, 2018

Elektronizace státní správy

Prospěšná všem

Nové technologie nám usnadňují život v řadě oblastí a je nanejvýš vhodné, aby tomu tak bylo i ve státní správě. Proto budu prosazovat tzv. e-government. Občan by měl mít možnost komunikovat s úřady, aniž by si musel hlídat, kdy je úřední den, ztrácel čas cestováním na příslušný úřad a stáním dlouhých front, které jsou často náročné na psychiku nejen čekajících, ale i úředníků.

Prostřednictvím internetu by bylo možné vyplňovat spousty žádostí – např. o vystavení osobního dokladu, o změnu trvalého bydliště, o zábor veřejného prostranství, o pokácení stromu, o přidělení dotace, o vyúčtování poplatků za psa atd.

Žádosti by se daly vyřídit zcela elektronicky – bez jakéhokoliv tisku. Papír však není zdaleka jediným, co se ušetří. Všechno totiž zabere méně času a taky práce úředníků, neboť hodně toho zvládne samotný počítač s příslušným softwarem.

Elektronizace ale nepřinese prospěch jen lidem, kteří si rozumí s počítači a dalšími moderními zařízeními. Na úřadech totiž ubydou z front žadatelé, kteří si vše zařídili elektronicky, a tak bude čekání výrazně kratší. Díky elektronizaci nebudou lidé marnit čas a budou moci dělat něco, co jim přináší radost.

Elektronizace je v podstatě nevyhnutelná, je zkrátka součástí pokroku. Důraz ale musíme klást na její správnou přípravu a realizaci. Žádné metody pokus-omyl, ale profesionálně odvedená práce.

Zpět na výpis článků