Březen 4, 2020

Proč znovu kandiduji?

Občanskou výchovu neučím. Kdybych ale měl nějak jednoduše říct, co Senát Parlamentu České republiky vlastně je, řekl bych, že to je rada starších, která posuzuje zákony a dohlíží na zachování demokratických principů organizace naší společnosti. V mých očích je Senát  vážená, významná a důležitá instituce, kterou považuji za klíčový prvek českého ústavního systému.   Když jsem […]

Občanskou výchovu neučím. Kdybych ale měl nějak jednoduše říct, co Senát Parlamentu České republiky vlastně je, řekl bych, že to je rada starších, která posuzuje zákony a dohlíží na zachování demokratických principů organizace naší společnosti. V mých očích je Senát  vážená, významná a důležitá instituce, kterou považuji za klíčový prvek českého ústavního systému.  

Když jsem nejprve takhle Senát vychválil, může se jevit troufale, že se ucházím o senátorský mandát a že tam budu co platný. Jestli skutečně jsem ten pravý, posoudíte vy, vážení voliči. Nabízím vám k tomu několik důvodů:

  1. Jsem vlastenec. Jsem odhodlaný sloužit své zemi, svému národu.
  2. Je za mnou kus práce: 27 let vedu velkou, úspěšnou školu, 6 let působím v městském zastupitelstvu, orientuji se v legislativě. 
  3. Snažím se být poctivý a slušný, v práci i v osobním životě. 
  4. Jsem altruista a filantrop:  Podporuji řadu charitativních a ekologických organizací, pravidelně darují krev, dobrovolnicky pracuji v charitativních projektech Lions Clubu. 
  5. Odborně se orientuji ve školských politikách, v územním plánování a elektronizaci státní správy. Vystudoval jsem učitelský obor matematika a zeměpis na Přírodovědecké fakultě UK, kde jsem také získal titul doktora přírodních věd. Celý život si vzdělání doplňuji dalším studiem v různých kurzech – např. školského managementu na Pedagogické fakultě UK či managementu na Open University. Řadu let jsem byl členem Vědecké rady PF UJEP.
  6. Jsem čitelný: Zveřejňuji své názory. Jsem nezávislý: Budu hlasovat podle svého svědomí, nikoli podle stranických pokynů. 

 

 

Děkuji za Vaši důvěru. Prosím, přijďte k volbám!

Zpět na výpis článků