Říjen 2, 2018

Rozvoj okresu Teplice

doprava – životní prostředí – lázeňství a turismus – školství – hospodářství – sociální oblast

CO BUDU JAKO SENÁTOR PROSAZOVAT PRO ROZVOJ OKRESU TEPLICE

Náš okres má velký turistický potenciál – lázně v Teplicích, Bílině a Dubí, drsné Krušné hory, malebné České středohoří, historické památky. Budu podporovat péči o tyto klenoty a jejich zpřístupnění místním i hostům. Poskytuje-li Teplicko republice uhlí a v budoucnu i lithium, mělo by za to být odměněno centrálními investicemi do infrastruktury.
Budu se také aktivně angažovat v tvorbě nových územních plánů a hlídat, aby vám za domem nevyrostlo to, co tam nepatří.

A nyní konkrétněji:

 

Doprava

Bílina potřebuje co nejrychleji vyřešit čtyřproudový průtah městem v trase silnice č. 13. Kloním se k variantě zahloubení pod povrch.

Teplice a obce kolem nich potřebují kapacitní čtyřproudový obchvat města, který by se napojil na současný průtah městem v prostoru výpadovky na Dubí a vedl dále kolem Novosedlic a Proboštova ke Krupce a v prostoru Srbic by mimoúrovňovou křižovatkou překročil silnici č. 13 a pokračoval mezi Drahkovem a Kvítkovem k Nechvalicím (Doubravská spojka). To by podstatně ulevilo provozu v lázeňském městě Teplice a připravilo dobré připojení pro krupskou průmyslovou zónu a pro budoucí továrnu na zpracování lithia.

Podporuji projekt Temmže (Teplická meziměstská železnice), který je dobrou a lacinou alternativou k silniční MHD.

Vysokorychlostní železnice Praha – Drážďany by měla vést mezi Ústím a Teplicemi.

Teplice mají mít síť vnitroměstských cyklostezek a také mají být napojeny na síť meziměstských cyklostezek do Krupky, do Duchcova (přes Barboru), do Ústí (přes Miladu) a do Středohoří (přes Karolínu).

 

Životní prostředí

Okres Teplice má morální právo čerpat státní dotace na odstranění ekologických zátěží, protože velmi trpěl těžbou uhlí a průmyslovými exhalacemi.

Zásoby uhlí v teplickém prostoru by měly být odepsány a měla by tím skončit stavební omezení.

Velkolom Bílina by se měl postupně přesouvat směrem k západu a od východu zahrnovat vnitřní výsypkou.

Státní a obecní úřady mají jít vzorem v elektromobilitě.

Z oprámů (zatopených lomů) se mohou vytvářet rekreační oblasti. Už tomu tak je u Barbory, připravuje se Milada.

 

Lázeňství a turismus

Lázeňství je třeba podporovat, protože je to oblast pro okres Teplice tradiční (Teplice, Bílina, Dubí) i perspektivní. Jeho rozvoj přinese regionu prosperitu, a to bez jakékoli ekologické zátěže.

Turisticky je náš okres atraktivní – řada historických a kulturních památek (hrady, zámky Teplice a Duchcov, klášter Osek, …), příroda (Krušné hory – lyžování, České středohoří – turistika, …). To je třeba propagovat a dále zatraktivňovat, vytvářet dobré podmínky pro podnikání v oboru turismu a ubytování.

 

Školství

Budu prosazovat zákony napomáhající ke zvyšování vzdělanosti a to hlavně té všeobecné na středoškolské úrovni. Jsem také pro vysokou autonomii škol, protože vede k vyšší motivaci jich samých i k řešení lokálních problémů.

Školy je třeba finančně podporovat a propojovat s životem v obcích, které je zřizují.

Zasadím se o to, aby v Teplicích měla sídlo pobočka (fakulta) nějaké vysoké školy (UJEP). To by pomohlo k oživení města i k lepšímu vztahu vysokoškoláků k městu – nyní mnozí město opouštějí a usazují se jinde.

 

Hospodářství

Kromě již vymezených průmyslových zón se smí nové výrobní kapacity budovat jen na tzv. brownfieldech.

Bude-li se na Cínovci těžit lithium, musí se tady i zpracovávat. Samozřejmě způsobem citlivým k životnímu prostředí.

Budu podporovat zemědělství šetrné k půdě, ke zvířatům a pečující o krajinu.

 

Sociální oblast

Zasadím se o vznik startovacích bytů pro mladé rodiny.

Podpořím opatření směřující k zajištění důstojného a kvalitního života ve stáří – domovy seniorů, pečovatelské služby, paliativní péče.

O nápadech, námětech, připomínkách a zkrátka o všem, co se rozvoje Teplicka týká, chci co nejvíce hovořit s občany. 

Zpět na výpis článků