s podporou

Celostátní témata

  • KVALITNÍ ŠKOLSTVÍ PRO NAŠE DĚTI Jako ředitel prestižního gymnázia v Teplicích se chci zasadit o efektivitu financování školství. Je také třeba prosazovat postupnou změnu v systému výuky, aby škola více rozvíjela přirozený talent a kritické myšlení dětí. Školám by pomohla vyšší míra autonomie.
  • INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO OCHRANU KLIMATU Uhelná energetika musí skončit nejpozději do roku 2035. Aby bylo možné přechod na uhlíkovou ekonomiku realizovat, bude třeba masivně podpořit inovace. A to jak finančně, tak pravidly, která stát nastavuje. Zasadím se o co nejrychlejší přijetí takových změn, abychom cíl 2035 mohli realizovat.
  • LEPŠÍ ZDRAVOTNICTVÍ A PÉČE PRO SENIORY Vnímám, že je potřeba udělat mnohé pro kvalitnější zdravotní péči od narození až do pozdního věku. Dlouhodobě se zasazuji za zajištění dostatku hospiců v našem kraji včetně domácí hospicové péče. Důstojnost každého člověka by měla být stěžejním bodem hospicové péče.
  • VSTŘÍCNÉ JEDNÁNÍ ÚŘADŮ A E-GOVERNMENT Stejně jako Vy, i já se občas potkávám s neochotou úředníků nebo s jejich arogancí. Věřte, že Vám jako senátor rád pomohu podobné situace řešit v rámci pravidelné právní poradny zdarma. Chci se také zasadit o zjednodušení veškeré agendy, včetně možnosti řešit většinu komunikace s úřady on-line.
  • EVROPA, KTERÁ POMÁHÁ Jsem přesvědčen, že místo Česka je v EU a NATO. Budu usilovat o to, aby Teplicko více čerpalo evropské dotace na smysluplné projekty. Měli bychom této šance na evropské peníze využít.

s podporou

Komunální témata

  • KOMUNIKACE S OBČANY Zřídím dobře dostupné kontaktní místo pro občany, kde nabídnu bezplatnou právní pomoc, možnost probrat vaše problémy přímo se mnou a společně hledat řešení.
  • ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA Podpořím řešení lokálních problémů, jako je nízká délka dožití, podprůměrná kvalita života nebo těžba lithia v Krušných horách.
  • ROZVOJ TEPLICKA A PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU Náš okres má velký turistický potenciál – lázně v Teplicích, Bílině a Dubí, drsné Krušné hory, malebné České středohoří, historické památky. Budu podporovat péči o tyto klenoty a jejich zpřístupnění místním i hostům. Poskytuje-li Teplicko republice uhlí a v budoucnu i lithium, mělo by za to být odměněno centrálními investicemi do infrastruktury.
  • TVORBA ÚZEMNÍCH PLÁNŮ Budu se také aktivně angažovat v tvorbě nových územních plánů a hlídat, aby vám za domem nevyrostlo to, co tam nepatří.
  • PODPORA OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Chci spolupracovat s neziskovými organizacemi ve prospěch bohatého společenského života. Iniciativa a angažovanost místních komunit je správnou cestou k harmonickému životu.